Priekules baznīcas draudze

Svētdienas dievkalpojums

Katru svētdienu Priekules Evaņģēliski Luteriskajā Baznīcā notiek dievkalpojums. 

Plkst.10:00

Uz kuru visi mīļi gaidīti. Lai saņemtu Dieva doto mīlestību, sakramentu un sirds piepildījumu!