Priekules baznīcas draudze

Priekules draudze

     Priekules baznīca ir īpaša ar to, ka tā ir viena no pirmajām baznīcām, kas tika atjaunota pēc padomju laika. Priekules baznīcā savu pirmo sakrālo projektu īstenoja Rīgas Amatniecības vidusskolas audzēkņi. Skatulaukums tornī tika izveidots ar Sakrālā tūrisma fonda atbalstu.

Mēs, Priekules ev. lut. draudze gribam ielūgt jūs uz mazu svētceļojumu. Mums ļoti patīk mūsu baznīca, kurai ir sava vēsture un īpašs atjaunošanas brīnums. Mēs ar šo mazo svētceļojumu gribam vērst jūsu uzmanību uz to, ko mums atgādina baznīcas simbolika un pastāstīt par tās jēgu. Ceram ka jūs, tāpat kā mēs, varēsiet piedzīvot to pašu prieku ko mēs piedzīvojam, kad nākam uz Dieva namu, kā jau sen Israēla Ķēniņš teica ar vārdiem:

”Es priecājos, kad man teica: Iesim Tā Kunga namā!”
Dāvida svētceļnieku dziesma. Psalms 122:1

Dievnama atjaunošana

 Dievs ir darījis brīnumu, atjaunojot šo dievnamu, jo tas ir pirmais atjaunotais dievnams kopš Latvijas neatkarības atgūšanas. Dievnamu iesvētīja arhibīskaps Jānis Vanags 1998.gadā.