Priekules baznīcas draudze

Embūtes draudze

 

     Baznīcas dibināšanas gads nav zināms. 1553.gadā minēta Embūtes draudzes baznīca, domājams, ka tā bijusi no koka. Jaunu mūra baznīcu iesvētīja 1684.gadā. 2. Pasaules kara beigās baznīca nodegusi. No celtnes saglabājušies sienu un torņa mūri.

1991. g. augustā Vaiņodē pie mācītāja griežas Embūtes Izpildu komitejas priekšsēdētājs ar lūgumu noturēt kapu svētkus Embūtes kapos. Pēc tām priekšsēdētājs atvēl izpildu komitejas zāli dievkalpojuma noturēšanai. Kopš tā laika regulāri tika svinēti dievkalpojumi un Embūtes draudzi atjaunoja. Tagad draudzei ir atvēlētas telpas bijušā bērnudārzā.

     Apmeklējiet mūsu skaisto Embūti, redzēsiet viņas vienreizējo dabu, viņas kalnus un lejas, birzis un pļavas, redzēsiet un izjutīsiet pagātnes vienreizīgumu un spēku, kas katram cilvēkam dod krūtīs brīnišķīgas skaistas jūtas par mūsu zemi un tās cilvēkiem. Mums vēl trūkst līdzekļu lai visu skaisti sakārtotu, lai izveidotu tūristu taku, lai uzceltu kempingu, bet mēs ticam, ka reiz tā būs! Reiz kari un ienaids, izlaidība un varmācība tiks izskausti, reiz cilvēku neprātu pārspēs garīgais saprāts. Tāpēc mēs esam, tāpēc mūsu baznīca, kaut ļaunuma nopostīta, vēl stāv kalnā, aicinot visus labas gribas cilvēkus labākai svētīgākai dzīvei.

Ziedojumi

Draudzes pamata ienākumi ir no draudzes locekļu ziedojumiem. 

Mēs dievkalpojumā lūdzam, lai katrs ziedojums būtu draudzei, cilvēkiem un pašu ziedotājiem par svētību.

Ziedojumus var arī ieskaitīt 

 

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Embūtes draudzes kontā:

LV46 RIKO 0002 0130 4299 3

Banka: DnB NORD.

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Embūtes draudze

Reģ. nr: 90000309675