Priekules baznīcas draudze

Vaiņodes - Bātes draudze

     Pirmā baznīca celta laikā starp 1623. un 1637. g. Tās vietā ir drupas.

     1957. gadā Bātas draudze par saviem līdzekļiem nopirka dzīvojamo māju un mācītāja J. Geides vadībā to paplašināja ar piebūvi. Tā Bātas – Vaiņodes draudze 1958. g. vasarā ieguva savu dievnamu, kāds tas arī ir pašreiz.

     Bātes – Vaiņodes draudze, kad visā Latvijā plosījās Dieva zaimošanas un baznīcu likvidēšanas neprāts, draudzes mācītājs  Jānis Geide  kopā ar ilggadējo draudzes priekšnieku Jāni Puļķi iesāka celt jaunu luterāņu baznīcu.

    1956.gadā Vaiņodes draudze svinēja uzvaru – jaunceltā baznīca tika iesvētīta.

    Pašlaik draudzē ir apmēram 130 draudzes locekļi. 2006.gada vasarā tika veikusi apjomīgu baznīcas remontu. Rīgas mākslas vidusskolas absolventi izgatavoja jaunu altāri.

Ziedojumi

Draudzes pamata ienākumi ir no draudzes locekļu ziedojumiem. 

Mēs dievkalpojumā lūdzam, lai katrs ziedojums būtu draudzei, cilvēkiem un pašu ziedotājiem par svētību.

Ziedojumus var arī ieskaitīt 

 

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Vaiņodes – Bātes  draudzes kontā:

LV65 HABA 0551 0026 6605 6

HANSABANKA, Banka kods HABA LV22


Latvijas evaņģēliski luteriskās Vaiņodes – Bātes draudze, reģ.nr. 90000101311