Priekules baznīcas draudze

Kontakti

Priekules draudzes

Kārlis Puķītis
Priekules, Vaiņodes, Bunkas un Embūtes draudžu mācītājs
Mob.: +371 26576197
E-pasts.: priekules.lelb@gmail.com

Bunkas draudzes

Irute Ziņģe
Draudzes priekšniece

Mob.:  +371 28204385

E- pasts.: irutezinge@inbox.lv

Vaiņodes - Bātes draudzes

Anete Braunfelde
Draudzes priekšniece
mob.: +371 29908487
E-pasts.: anete.braunfelde@gmail.com

Ziedojumi

     Draudzes pamata ienākumi ir no draudzes locekļu ziedojumiem. Mēs dievkalpojumā lūdzam, lai katrs ziedojums būtu draudzei, cilvēkiem un pašu ziedotājiem par svētību. Ziedojumus var arī ieskaitīt Priekules evaņģēliski luteriskās draudzes bankas kontā.

Latvijas evaņģēliski luteriskās

baznīcas Priekules draudze

Reģ. nr. 90000159744
Aizputes iela 10, Priekule

“Swedbank” AS
BIC/SWIFT kods: HABALV22

Konta numurs: LV70HABA0551032379685