Priekules baznīcas draudze

Bunkas draudze

    Bunkas draudze konsistorija oficiāli apstiprināja 2003.gada 5. novembrī, pēc tam, kad 24. augustā iesvētītie cilvēki bija nolēmuši dibināt Bunkas ev. lut. draudzi. Mūsu draudzi iesāka vadīt Gints Kronbergs, pēc tam Jānis Bitāns, Hanss Jensons, Ivars Eisaks, Ojārs Freimanis un pašreizējais mācītājs ir Kārlis Puķītis. Dievkalpojumi pie mums notiek mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 10:00 kā arī Baznīcas svētku dienās Bunkas kultura nama tradīcijas zālē. 

    Sv. Bartolomeja jeb Bērtuļa baznīcai Bunkā likti pamati pirms reformācijas – 15.gs.beigās. 1841.g.1.novembrī iesvētīja jaunu ķieģeļu-akmens mūra baznīcu. 1945.g. martā Sarkanās armijas uzlidojuma laikā Bunkas baznīca tika sagrauta. No tās saglabājies torņa un sakristejas fragments.

 

  Baznīca piederēja Dienviddurbes draudzei, kura 1949.g. tika apvienota ar Durbes draudzi.

    Apmēram pirms 5 gadiem ļaudis no Bunkas pagasta sāka regulāri doties uz Priekules baznīcu un piedalīties dievkalpojumos, tika kristīti un iesvētīti. Drīz viņi sāka domāt par dievkalpojumiem savā pagastā, jo vēlmi apmeklēt dievkalpojumus izteica daudzi un galvenais šķērslis, lai tas notiktu bija, ka Priekule atrodas tālu no Bunkas.

     Pirmais dievkalpojums Bunkas pagastā notika 2002.gadā Ziemassvētkos. Dievkalpojumi ilgu laiku tika noturēti privātmājā, jo Bunkas centrā nebija attiecīgu telpu, kur draudzei apmesties.

2003. gada 24.augustā iesvētītie ļaudis nolēma dibināt Bunkas ev. lut. draudzi. Tā paša gada 5.novembrī konsistorija to apstiprināja. Līdz ar to par draudzes oficiālu dibināšanas gadadienu uzskata 5.novembri.

      Pēc ilgāka laika, draudzei tika piešķirta telpa Bunkas kultūras namā. Tagad dievkalpojumi notiek Bunkas centrā.

Ziedojumi

Draudzes pamata ienākumi ir no draudzes locekļu ziedojumiem. 

Mēs dievkalpojumā lūdzam, lai katrs ziedojums būtu draudzei, cilvēkiem un pašu ziedotājiem par svētību.

Ziedojumus var arī ieskaitīt 

 

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Bunkas draudzes kontā:
LV11 RIKO 0002 0130 1937 3
Nord/LB RIKOLV2X
Latvijas evaņģēliski luteriskās Bunkas draudze, reģ.nr. 99500003442