Priekules baznīcas draudze

pelnu dienas dievkalpojums

Trešdien 27.02.  plkst 18:00

Priekules Evaņģēliski Luteriskajā Baznīcā notiks dievkalpojums veltīts Pelnu dienai. 

Ar kuru iesākas Gavēņu laiks. 

    Pelnu dienā tiek uzsākts Lielais Gavēnis 40 dienu garumā. Tieši tik daudz dienas Jēzus ir pavadījis tuksnesī un tādēļ Lielais Gavēnis to arī simbolizē, noslēdzoties ar ciešanu nedēļu. Lielais Gavēnis ir ne tikai organisma attīrīšanās laiks, bet arī laiks, kad attīrīties garīgi – atbrīvot sevi no sliktām un nevēlamām domām, paradumiem, darbībām, lūgt piedošanu un atbrīvot savu sirdsapziņu no smagas nastas. Pelnu dienā nerīko kāzas, kristības un citas priecīgas izklaides.

Uz kuru visi mīļi gaidīti.