Priekules baznīcas draudze

Bībeles stunda

 Un nāks daudzas tautas un sacīs: “Iesim, kāpsim Tā Kunga kalnā, Jēkaba Dieva namā, lai Viņš mums māca Savus ceļus un mēs lai staigājam Viņa tekas!” Jo no Ciānas izies pamācība un Tā Kunga vārds no Jeruzālemes.

    Bībeles stundas un sarunas par dzīvi un ticību ir iespēja labāk iepazīt Bībeli un saprast, kas ir paslēpies aiz daudziem neizprotamiem vārdiem un jēdzieniem. Tā ir iespēja lasīt Bībeli, lūgt Dievu un būt sadraudzībā ar citiem brāļiem un māsām. Tā ir iespēja uzdot jautājumus mācītājam par neskaidro un nesaprotamo.

 

   Lai uzzinātu tuvāko datumu un laiku,, kad notiks nākošā Bībeles stunda, lūdzu seko līdzi Jaunumiem vai arī Facebook mājas lapā (Priekules Evaņģēliski Luteriskā Baznīca).

Sestdiena