Priekules baznīcas draudze

Dievs tēvs, Jēzus kristus, Svētais gars

Nedēļa

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Sestdiena

Svētdiena

Jaunumi

Svētdienas dievkalpojums
13Mai

Svētdienas dievkalpojums

Svētdienas dievkalpojums Katru svētdienu Priekules Evaņģēliski Luteriskajā Baznīcā…

Draudžu Mājas lapa (Maija avīzīte)
04Mai

Draudžu Mājas lapa (Maija avīzīte)

Aprīļa mēneša avīzīte PIECDESMITĀ DIENA     Tik ikdienišķi…

Svētdarbības

Kristības

Ar svēto Kristību sākas ceļš uz mūžīgo dzīvību, ko sagādājis mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus Kristus.

Iesvētības

Iesvētības ir pieauguša cilvēka attiecību veidošana ar Dievu.

Laulības

Laulība ir mūža savienība. Laulāties baznīcā nozīmē, ka jūs solāties dzīvot kristīgu laulības dzīvi.

Galerija